Pladssituationen på Indre Østerbro
line.gif (862 bytes)

Herunder ses en opgørelse over pladssituationen på Indre Østerbro pr. 8. april 1999, baseret på en opgørelse udarbejdet af bydelens administration.

Pladsbehovet til vuggestueplads

Pladsbehov til vuggestue pr. 8.4.99 (børn over 1 år) på den generelle venteliste

44

Pladsbehov til vuggestue pr. 8.4.99 (børn over 1 år) på den specifikke venteliste

131

Samlet pladsbehov til vuggestueplads pr. 8. april 1999

175

Heraf børn med plads/udenbys:

-68

Børn med plads i forsøgsdagpleje

Børn med pladsi en anden kommune
Børn fra andre bydele uden plads
Børn med plads i en anden bydel, som ønsker overførsel til Indre Østerbro
Akut pladsbehov for børn fra Indre Østerbro i april 1999 ( = 175 - 68 )

107

Pladskapacitet på Indre Østerbro
Kendte ledige vuggestuepladser fra 8.4.99 til 30.4.99 0
Kendte ledige børnehavepladser fra 8.4.99 til 30.4.99 0
Ledige pladser i april 1999 0
Reduktioner i behovet:
Forventede ledige p.g.a. fraflytninger 2
Forventede forældreafslag på tilbud/udsættelse af behovsdato 0
Ledige pladser i andre bydele 0
Samlet reduktion af behovet 2
Frigørelse af pladser grundet fritidshjemsoprykning 1.5.99 til 1.8.99
Udmeldelser fra fritidshjem p.g.a. alder (børnehave-fritidshjem / vuggestue-børnehave / frigørelse af pladser, som kan nedbringe ventelisten)
Ca. antal vuggestuepladser 200
Ca. antal børnehavepladser 200
Samlet frigørelse af pladser 400

Som det ses er der et akut behov på 107 pladser, og det forventes at dette til vil være faldende efter 1. maj i takt med, at børnene "rykker op" fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til fritidshjem.

Kilde: Bilag udleveret på Børne- og ungdomsudvalgsmøde den 8.4.99