Ændring af den kommunale udligning
line.gif (862 bytes)

Som formand for Det Konservative Folkeparti Allerød og byrådskandidat kan jeg glæde mig over, at vi hører til blandt landets bedst stillede kommuner. Vi er så rige i Allerød, at vi hvert år kan fylde vores juletræer med tusindkronesedler. Efter årsskiftet sender vi så pengene til andre kommuner via den kommunale udligningsordning.

Som en god konservativ kommune vil Allerød gerne bidrage til de svageste. Men udligningen skal selvfølgelig være fair, forståelig og uden uigennemskuelige særordninger. Derfor glæder vi os over, at Landsrådets beslutning fra sidste år nu følges op med indstilling nr. 1 om ”Ændring af den kommunale udligning.

2009 er kommunalt valgår. Det giver en til tider skinger lokal debat man kan give overskriften ”Gentagelse fremmer misforståelsen”. Lokallisterne fører an og fremfører synspunktet, at Allerød er på vej til at gå bankerot og blive sat under administration. Det er selvfølgelig helt forkert. Allerød er en god, konservativ kommune og hører ikke til de kommuner, som står i kø hos ministeren for at sætte skatten op.

Faktisk arbejder vi på at sætte skatten ned. Vi håber det lykkes at få ændret udligningsordningen. Hvis det lykkes kan vi straks kvittere med et valgløfte fra vores KV2009-program som borgerne meget gerne må holde os op på: Vi vil nedsætte skatten i takt med, at vores bidrag til den kommunale udligning sættes ned.

Jeg er sikker på, at borgerne i Allerød har masser af julepynt på loftet, som vil være langt pænere end tusindkronesedlerne. Stem ja til indstilling nr. 1 så folketinget kan komme i arbejdstøjet.

Tak.

Note: Tale ved Det Konservative Folkepartis Landsråd den 12-09-2009

Klik her og læs flere "Artikler & taler".