Hvem bestemmer musikken?
line.gif (862 bytes)

Man siger, at ”den, der betaler musikken, bestemmer også hvad der skal spilles”. Allerød er en god, konservativ kommune. Vores bidrag til den kommunale udligning udgør i år 225 mio. kr. Så man kunne måske tro at Allerød Musikskole – som er en ganske god én af slagsen – er på uendelig turne i Jylland, hvor mange af udligningskronerne sendes over. Men det er de nu ikke.

Der har i pressen været polemik om, at Finansministeren i sin tid som Amtsborgmester i Frederiksborg Amt – vores gamle amt - kørte en del i taxa for skatteborgernes penge. Vi forventede han varetog vores interesser – at vi, der betalte, også bestemte ”musikken” – men det er heller ikke tilfældet. Vi konservative kommuner har fået en stor regning – den kommunale udligning – som tak for tilliden. Jeg tror i øvrigt roligt man kan afvise, at diskussionen om udligning bare er en diskussion om øst/vest eller om Jylland kontra Sjælland. Hvis ikke der var mange Venstre-kommuner i Jylland er det tvivlsomt om det lige var dér udligningskronerne blev sendt hen.

Allerøds bidrag – 225 mio. i 2008 – svarer til at kommuneskatten kunne sættes ned med 5 %. Reelt er den kommunale udligning dermed en trussel mod det kommunale selvstyre. Fokus bliver flyttet fra borgerne og til sparerunder for at skaffe penge til et kommunalt udligningscirkus. Sparerunderne udmønter sig i lavere skat i de kommuner, der modtager vores penge. Efter min mening bør ingen kommune betale mere end 10 % af deres skatteindtægter til udligning.

Allerød anbefaler et klart ja til indstilling nr. 5 om ændring af kommunaludligningen, så vi får en gennemsigtig, retfærdig model som får kommunerne til at udvikle en sund økonomi.

Tak for ordet!

Note: Tale ved Det Konservative Folkepartis Landsråd den 27-09-2008

Klik her og læs flere "Artikler & taler".