Nej til konservativ EU-slingrekurs
line.gif (862 bytes)

Martin H. Wolffbrandts indlæg i EU-debatten på det konservative landsrådsmøde den 7.11.98:

I pressen har en del fejlagtigt foreslået, at Det Konservative Folkeparti nu skal føre en mere EU-skeptisk linie for at lokke vælgere fra Dansk Folkeparti. Tanken er, at de konservative skal dyrke nationalismen og sige fra over for alt EU-samarbejde, når bortses fra Det Indre Marked.

Men forslaget hviler på en helt forkert opfattelse af, hvad konservativ EU-politik er og bør være.

Konservatisme bygger på respekt for individet men også en naturlig accept af, at alle mennesker er en del af et større fællesskab. Et fællesskab, som de føler et tilhørsforhold overfor. Den danske nation er sådan et fællesskab. Men fordi man er en del af ét fællesskab udelukker det ikke samarbejde med andre. Når Dansk Folkeparti vil lukke grænserne og isolere Danmark bunder det i nationalisme: "Vi er bedre end de andre, og vi skal nok klare os selv". Det har Dansk Folkeparti selvfølgelig ret til at mene. Men det er ikke, og bliver aldrig, konservativ politik. Det Konservative Folkeparti vil have et europæisk samarbejde, der bygger på respekt for den nationale egenart. Vi vil ikke isolere Danmark fra indflydelse på det vigtigste samarbejdsforum i Europa.

Derfor skal Det Konservative Folkeparti ikke ud på den supernationalistiske nej-fløj side om side med Dansk Folkeparti og Fremskridtspartiet. Det Konservative Folkeparti ønsker i stedet et fuldt og helt dansk medlemskab af et EU, der respekterer nationale forskelle.

Kort sagt: Det Konservative Folkeparti skal ikke lade sig lokke af en EU-slingrekurs, men holde fast i det klare ja, som afspejler partiets grundholdninger.

Klik her og læs flere "Artikler & taler".