Sidste nyt
line.gif (862 bytes)

Presse

Der kan downloades foto og C.V. til brug i forbindelse med artikler og debatindlæg:

press.gif (4171 bytes)

Sidste nyt - arkiv

Klik på links og læs "Sidste nyt" nyt fra tidligere år:

Sidste nyt - 2005-2006

Sidste nyt - 2001-2004

Sidste nyt - 1998-1999

Klik her og læs "Artikler og taler"

Sidste nyt - 2007-2009

01.02.2014 Vintervedligeholdelse
Her er planen for vintervedligeholdelse, som den ser ud før mødet den 4. februar 2014.

 Vintervedligeholdelsesplan.
:

Vintervedligeholdelse


25.01.2014 Snerydning på dagsordenen
Jeg har sat snerydning på dagsordenen på mødet i Teknik- og Planudvalget den 4. februar 2014
Dagsordenspunkt:

"1: Den nuværende model (A, B og C-veje, 8 cm. ) tager ikke i tilstrækkelig grad højde for, at nogle veje er stejle og andre flade. Dette indarbejdes i prioriteringen for snerydning. En mere nuanceret model med hyppigere snerydning og grusning af stejle veje overvejes.

2: Uanset om der ikke falder voldsomt megen sne, kan der opstå 'is-spor', som er generende for billister, cyklende og gående. Det kan formentlig afhjælpes ved at rydde sne oftere.

3: Der mangler en nem måde at kommunikere til Teknik og Drift på, når snerydningen ikke er tilstrækkelig. 'Rapport fra stedet' som anvendes i Fredensborg Kommune en mulighed.

Efter drøftelsen tager udvalget stilling til næste skridt henimod en forbedret snerydning, herunder om der er behov for indmelde behovet i budgetønsker for 2015 eller om det nuværende budget er tilstrækkeligt."


24.11.2013
Facebook
Jeg har flyttet det meste af min politiske kommunikation til Facebook. Følg med på:
www.facebook.com/blovstroedsstemme


19.11.2013 Det lykkedes!

Ved kommunalvalget blev jeg valgt til Allerød Byråd. Den 5. december er der konstituerende møde, hvor jeg håber det nyvalgte byråd vælger at Allerød fortsat skal være en god, konservativ kommune.


25.12.2009 Glædelig jul & Godt nytår

Rigtig Glædelig jul og godt nytår 2010. Tak til alle, der stemte konservativt ved kommunalvalget og sikrede, at Allerød fortsat er konservativt ledet. Særlig tak til alle, der stemte personligt på mig. Jeg manglede ca. 50 stemmer for at blive valgt. Det betyder, at det bestemt er inden for rækkevidde, at jeg opnår valg om fire år, så vi får en konservativ repræsentant fra Blovstrød i byrådet,.

 

18.11.2009 Valgresultat: Konservative er Allerøds største parti

Det Konservative Folkeparti mistede et mandat sammenlignet med 2005-valget (+1 i forhold til mandattal før valget). Venstre gik markant tilbage (mistede 2 mandater sammenlignet med 2005. Byrådsgruppen halveret).

Det var svært at forudsige valgets udfald, hvor Venstres byrådsgruppe blev halveret til fordel for lokallisterne og Dansk Folkeparti. Jeg havde ikke forventet Dansk Folkeparti ville opnå repræsentation i byrådet i Allerød. Forhåbentlig vil det nye byråd arbejde for hele Allerød.

Parti

Valget i 2005

Mandattal i byrådet før valget

Mit bud umiddelbart før valget

Resultat

A. Socialdemokratiet

3 2 3 3

B. Det Radikale Venstre

1 1 0 1

C. Det Konservative Folkeparti

5 3 6 4

D. Det Nye Allerød

- 0 1 2
E. Lokallisten 1 2 0 1

F. Socialistisk Folkeparti

3 3 4 4

K. Kristendemokraterne

0 0 0 0

O. Dansk Folkeparti

0 0 0 1
R. Blovstrød Listen 2 2 1 1

V. Venstre, Danmarks liberale parti

6 8 6 4

Ø. Enhedslisten

0 0 0 0

Sum

21 21 21 21

 

16.11.2009 Rigtig god valgdag!

Med ønsket om en rigtig god valgdag får du mit gæt på udfaldet af kommunalvalget i Allerød kommune:

Parti/liste Antal mandater

A. Socialdemokratiet

3

B. Det Radikale Venstre

0

C. Det Konservative Folkeparti

6
D. Det Nye Allerød 1
E. Lokallisten 0

F. Socialistisk Folkeparti

4

K. Kristendemokraterne

0

O. Dansk Folkeparti

0
R. Blovstrød Listen 1

V. Venstre, Danmarks liberale parti

6

Ø. Enhedslisten

0

Sum

21

Valgforbund: 

A+F+Ø, B+R, E+K+O+V

 Mit bud, som naturligvis er uvidenskabeligt, bygger på nedenstående forventninger:

 • Socialdemokratiet ligger på niveau med sidste valg og vil genvinde et mandat fra Lokallisten.

 • Det Radikale Venstre betaler prisen for, at de landspolitisk står svagt. De radikale stemmer bidrager til Blovstrød Listens mandat

 • Det Konservative Folkeparti får mandatmæssig fremgang i forhold til sidste valg og fordobler sit mandattal. Erik Lund får et betydeligt antal personlige stemmer fordi han har været ekstremt synlig siden han blev borgmester. 

 • Det nye Allerød kommer i byrådet og overtager Lokallistens "lokalliste"-mandat.

 • Socialistisk Folkeparti høster en landspolitisk gevinst, som mere end opvejer at Kurt Hansen ikke genopstiller.

 • Kristendemokraterne opnår ikke repræsentation i byrådet.

 • Dansk Folkeparti betaler prisen for den påståede relation til højreekstremister. Det giver Venstre et ekstra mandat, som ellers var gået til Dansk Folkeparti.

 • Blovstrød-Listen mister et mandat fordi Frands Havaleschka  ikke genopstiller.

 • Venstre vinder et mandat på valgforbundet, primært på grund af Dansk Folkeparti

 • Enhedslisten opnår ikke repræsentation i byrådet.

07.11.2009 Lokallisters hetz i Allerød går over stregen  

Det Konservative Folkeparti i Allerød er mål for en hetzagtig kampagne i kommunalvalgkampen. Senest er der kastet æg mod en konservativ kandidats hoveddør og en af lokallisternes sympatisører, Ralf Smidt, har søgt aktindsigt i borgmesterens løn hos hans tidligere arbejdsgiver. Læs pressemeddelelsen: Lokallisters hetz i Allerød går over stregen

25.10.2009 Løbeseddel og folder på gaden

Så er KV2009 løbeseddel og folder på gaden. Download PDF'er og se valgmaterialet. Bagsiden af løbesedlen ser sådan ud:

 

01.10.2009 Budgetforlig

Et enigt byråd har indgået budgetforlig. Det er et fremragende eksempel på, at Det Konservative Folkeparti formidler bredt samarbejde i Allerød byråd. Læs pressemeddelelsen Erik Lund bestod sin svendeprøve.

14.09.2009 Konservative i Allerød vandt Landsråds-sejr

Læs pressemeddelelsen "Konservative i Allerød vandt Landsråds-sejr".  

14.09.2009 Ændring af den kommunale udligning

Læs talen "Ændring af den kommunale udligning" fra Det Konservative Folkepartis Landsmøde 12-13. september 2009. 

Konservative har ambitioner på Allerøds vegne

Læs indlægget Konservative har ambitioner på Allerøds vegne fra Frederiksborg Amts Avis.

Konservative har ambitioner på Allerøds vegne

”Vi talte for at Allerød skulle fortsætte som selvstændig kommune. Et stort flertal af borgerne var enige med os. Når vi ser på nabokommunerne og deres problemer økonomisk og demokratisk, så kan man konstatere, at det var den helt rigtige beslutning af fastholde Allerød som selvstændig kommune.”, siger formanden for Det Konservative Folkeparti i Allerød, Martin H. Wolffbrandt.

På partiets nye hjemmeside www.konservative.dk/allerod kan man læse det konservative KV2009-valgprogram, som dækker alle væsentlige politik-områder. Programmet er opdelt efter emner – et udvalg af den lange række af programpunkter viser at de konservative arbejder for.

Læs pressemeddelelsen: Konservative har ambitioner på Allerøds vegne

27.05.2009 Der er styr på økonomien i Allerød

Blovstrødslisten stiller spørgsmål ved stabiliteten i kommunens økonomi og mener ”vi har vundet i lotteriet”. Det er ikke korrekt. Når Allerød præsterer et positivt resultat skyldes det ikke held, men dygtig, konservativ ledelse.

Venstre påstår, at uden jordsalg ville Allerød være tæt på at blive sat under administration. Det er ren vildledning. Allerød er ikke i nærheden af at blive sat under administration og ville heller ikke have været det uden jordsalg. Vi sætter ikke projekter i gang før vi har pengene til dem.

Læs artiklen: Der er styr på økonomien i Allerød.

24.05.2009 Erik Lund og Mette Abildgaard til Nat-åbent i Allerød

Pressemeddelelse: Erik Lund og Mette Abildgaard til Nat-åbent i Allerød

”Mette Abildgaard er en fremragende kandidat. Hvis man gerne vil have, at en af de 736 stemmer i parlamentet har gode forbindelser til Allerød skal man stemme personligt på Mette Abildgaard. Vi har prioriteret, at få Mette som kandidat og hun har prioriteret Allerød. Hun har min anbefaling.”, siger Martin H. Wolffbrandt.

29.04.2009 Erik Lund i spidsen for stærk konservativ liste

Det Konservative Folkeparti holdt onsdag den 29. april opstillingsmøde i Lillerødhallerne, hvor den konservative kandidatliste til kommunalvalget den 17. november blev fastlagt. Resultatet blev en usædvanlig stærk liste.

Martin H. Wolffbrandt blev opstillet som nr. 4 på den konservative liste og siger om de konservative kandidater:

”Vi har alle sammen mindst tre ting til fælles: Vi er konservative. Vi arbejder for hele Allerød. Og vi brænder efter at blive valgt og gøre en forskel for Allerød. Derfor er jeg sikker på, at når stemmerne er talt op til november, så har Allerød fortsat en konservativ borgmester med et stærkt hold bag sig.”  

Læs pressemeddelelsen: Erik Lund i spidsen for stærk konservativ liste

Fællesfoto af kandidaterne. På billedet ses fra venstre: Faruk Kilic, Line Kivsmose, Jørgen Johansen, Anne Hyrup Madsen, Emma Glæsel, Martin H. Wolffbrandt, Poul Boyer, Erik Lund, Bitten Bloch, Henrik F. Haugaard Pedersen, Søs Wollesen og Johnny Lehmann .  

22.02.2009 Konservative: Allerød har styr på økonomien

Det Konservative Folkeparti i Allerød er særdeles tilfredse med Allerøds 2008-regnskab, som med et overskud på 45 mio. kr. viser, at der er styr på økonomien. Men det betyder ikke, at besparelserne på 45 mio. i forbindelse med budgettet for 2009 var unødvendige. Besparelserne er udtryk for ’rettidig omhu’, som sikrer at Allerød også fremover har styr på økonomien mener de konservative. 

”Allerøds 2008-regnskab viser med et overskud på 45 mio. kr., at der er styr på økonomien. Driften er i balance og på anlægssiden er der et overskud på 45 mio., som vi investerer i en god fremtid for Allerød.”  

Læs pressemeddelelsen: Allerød har styr på økonomien.

26.01.2009 K nedprioriterer ikke topskat

I en artikel argumenterer Berlingske Tidende for at K nedprioriterer top-skatten. Det er selvfølgelig forkert. Læs indlægget "K nedprioriterer ikke topskat".

05.01.2009 Konservative ser muligheder for bredere samarbejde

I indlægget "Konservative ser muligheder for bredere samarbejde" strækker Erik Lund (Allerøds borgmester) og Martin H. Wolffbrandt hånden frem til Venstre - forudsat at de vil leve op til indgåede aftaler.

02.01.2009 Bjarne O. Hansen har svigtet sine vælgere

Bjarne O. Hansen, der har skiftet fra Konservative til Venstre, fik ved seneste kommunalvalg 104 personlige stemmer. Det krævede 623 stemmer at blive valgt til byrådet. Derfor har godt 500 konservative vælgere bidraget til Bjarne O. Hansens Venstre-mandat. Det er givetvis årsagen til, at vælgere og byrådspolitikere argumenterer for, at mandatet burde bruges til at føre konservativ politik og at Bjarne O. Hansen har svigtet konservative vælgere.

Læs læserbrevet Bjarne O. Hansen har svigtet sine vælgere

21.12.2008 Venstre som Allerøds mandagstræner

Venstre fortsætter med at agere ’mandagstræner’, dvs. reaktivt at forholde sig de udfordringer kommunen møder i stedet for at være proaktive. Sepp Piontek har sagt om ’mandagstrænere’: ”Det er altid let at være mandagstræner. Men der er en enorm forskel på det, og så stå med ansvaret før kampene. Morten Olsen skal afgøre alting før kampen, mens mandagstræneren har resultatet at støtte sig til”.  

Læs debatindlægget Venstre som Allerøds mandagstræner.

02.12.2008 Erik Lund er Allerøds nye borgmester

Erik Lund (C) blev mandag morgen enstemmigt valgt af Allerød byråd som Allerøds nye borgmester.

Efter valget udtaler Erik Lund: ”At byrådet enstemmigt har valgt at pege på mig som borgmester er et godt udgangspunkt for at vi i byrådet får begravet gamle stridsøkser. Det viser også at partierne i byrådet står ved indgåede aftaler. Derfor er jeg særdeles tilfreds med mandagens morgenmøde.”.

Formanden for Det Konservative Folkeparti i Allerød, Martin H. Wolffbrandt , er meget tilfreds med valget:

Erik Lund er en stærk profil. Ved byrådsmødet gav partierne klare signaler om, at der skal samarbejdes i byrådet. Det håber jeg meget de vil leve op til. Ved at vælge borgmesteren enstemmigt har de i hvert fald skabt et godt udgangspunkt for samarbejde.”.

Læs pressemeddelelsen Ny konservativ borgmester med klare mål.

Erik Lund, Allerøds borgmester:

 

27.09.2008 Hvem bestemmer musikken?

Læs anbefalingen af at den kommunale udligning bliver lavet om i talen "Hvem bestemmer musikken?" fra Det Konservative Folkepartis Landsmøde

15.08.2008 Erik Lund er konservativ borgmesterkandidat

Erik Lund efterfølger Eva Nejstgaard som borgmester:

”Partiet har vist mig tillid, og det vil jeg forsøge at leve op til ved at arbejde målrettet for et godt konservativt valg i 2009. Opbakningen fra baglandet er en klar fordel. Jeg håber selvfølgelig at borgerne vil vise mig den samme tillid ved valget i 2009.” , siger Erik Lund som er 1ste viceborgmester og i sommerperioden har været fungerende borgmester i Allerød.

”Jeg er sikker på, at med Erik Lund har vi valgt den helt rigtige spidskandidat til valget i 2009. Gennem sit virke i Allerød byråd har han vist at han både har klare konservative holdninger og kan formidle et bredt samarbejde. Det giver et godt udgangspunkt for både Allerød og de konservative. Udover en supergod spidskandidat fik vi gode politiske indspark fra medlemmerne, vi vil gøre brug af.” , siger Martin H. Wolffbrandt.

Læs hele pressemeddelelsen Erik Lund er konservativ borgmesterkandidat

 

28.06.2008 Erik Lund Allerøds konservative spidskandidat i 2009

Bestyrelsen for Det Konservative Folkeparti i Allerød har enstemmigt valgt, at Allerøds 1ste viceborgmester, Erik Lund, skal være konservativ spidskandidat ved kommunalvalget i 2009. Læs pressemeddelelsen "Erik Lund Allerøds konservative spidskandidat i 2009". 

 

Erik Lund

 

05.06.2008 Konservativt grundlovsmøde med kvindelige profiler

Traditionen tro var der konservativt Grundlovsmøde på Vestre Hus. Ved mødet talte Benedikte Kiær, som er folketingskandidat i Storkreds Nordsjælland, og Mette Abildgaard Jakobsen, som netop er blevet konservativ kandidat til Europaparlamentsvalget i 2009. Erik Lund (1stew viceborgmester i Allerød) var med ved mødet. Læs pressemeddelelsen Konservativt grundlovsmøde med kvindelige profiler.

 

Mette Abilgaard Jakobsen, Erik Lund og Benedikte Kiær

 

24.01.2008 Generalforsamling og privilegeret information i Allerød

På generalforsamlingen i Det Konservative Folkeparti i Allerød blev der valgt ny bestyrelse, hvor der både var genvalg, som sikrer kontinuitet, og nyvalg, som sikrer fornyelse. Læs mere i pressemeddelelsen "Konservativ generalforsamling med spisning og privilegeret information". 

Uddrag fra pressemeddelelsen:

"Allerød er en god, konservativ kommune. Derfor skal vi selvfølgelig også have et konservativt medlem af folketinget. Gerne et, der lytter og tager aktion når vi f.eks. sætter fokus på den kommunale udligning, som koster os dyrt og reelt underminerer skattestoppet i Nordsjælland.".

 

05.12.2007 Exit Pia Christmas-Møller

Pia Christmas-Møller har valgt at træde ud af den konservative folketingsgruppe.

Det er et tillidsbrud overfor de mange som bidrog aktivt i valgkampen og over for alle dem, der stemte personligt, i forventning om at en personlig stemme også var en stemme på Det Konservative Folkeparti.

Storkreds Nordsjælland er Danmarks mest konservative Storkreds og Rudersdalkredsen (som dækker Rudersdal og Allerød kommuner) opnåede ved valget et kredsmandat. Kredsen er en attraktiv kreds, som givetvis også ved næste valg vil give valg til folketinget.    

16.11.2007 Ændring af kommunal udligning skal i regeringsgrundlaget for den nye regering

Den seneste valgperiode har vist, at Det Konservative Folkeparti er det eneste parti, som vil kæmpe Nordsjællands sag i folketinget. Sammen med Erik Lund (1ste viceborgmester i Allerød) anbefaler jeg at en ændring af den kommunale udligning bliver en del af regeringsgrundlaget for en ny regering. Læs artiklen: Ændring af kommunal udligning skal i regeringsgrundlaget for den nye regering.

 

14.11.2007 Valgresultat: Fortsat mandat til VK-regeringen

Det Konservative Folkeparti fastholdt antallet af mandater. Venstre gik lidt tilbage, men det borgerlige flertal er intakt. Ny Alliance og Enhedslisten kom i folketinget.

Parti

Valget i 2005

Mit bud umiddelbart før valget

Landsresultat

A. Socialdemokratiet

25,9%

25,5%

25,5%

B. Det Radikale Venstre

9,2%

6,0%

5,1%

C. Det Konservative Folkeparti

10,3%

10,9%

10,4%

D. Centrum Demokraterne

1,0%

-   

-   

F. Socialistisk Folkeparti

6,0%

11,0%

13,1%

K. Kristendemokraterne

1,7%

1,5%

0,9%

M. Minoritetspartiet

0,3%

-   

-  

O. Dansk Folkeparti

13,2%

14,0%

13,8%

V. Venstre, Danmarks liberale parti

29,0%

26,5%

26,3%

Y. Ny Alliance

-   

2,7% 

2,8%

Ø. Enhedslisten

3,4%

1,9%

2,2%

Sum

100%

100,0%

100,0%

13.11.2007 Rigtig god valgdag!

Med ønsket om en rigtig god valgdag får du mit gæt på udfaldet af folketingsvalget:

A. Socialdemokratiet

25,5%

B. Det Radikale Venstre

6,0%

C. Det Konservative Folkeparti

10,9%

F. Socialistisk Folkeparti

11,0%

K. Kristendemokraterne

1,5%

O. Dansk Folkeparti

14,0%

V. Venstre, Danmarks liberale parti

26,5%

Y. Ny Alliance

2,7%

Ø. Enhedslisten

1,9%

Sum

100,0%

Mit bud, som naturligvis er uvidenskabeligt, bygger på nedenstående forventninger:

 • Socialdemokratiet ligger fortsat på niveau med det utilfredsstillende resultat fra 2005 (Helle Thorning appelerer ikke til traditionelle socialdemokrater og der er ikke tillid til, at hun vil kunne holde sine valgløfter, når SF og R  skal danne parlamentarisk grundlag).

 • Det Radikale Venstre får en væsentlig tilbagegang (Radikale "betaler" en væsentlig del af prisen for Ny Alliance).

 • Det Konservative Folkeparti kommer over 10% (belønning for allerede gennemførte skattelettelser, samt opbakning til yderligere skattelettelser. Den naturlige størrelse for de konservative er historisk over 10%).

 • Venstre betaler en del af prisen for Ny Alliance, men fastholder Statsministerposten (statsministereffekt og troværdighed)

27.10.2007 Hverken Dansk Folkeparti eller Ny Alliance skal have vetoret i dansk politik

Anders Fogh og Naser Khader er uenige om, hvem der skal vælge hvem. Fogh mener Khader skal vælge side (om Ny Alliance (NA) vil samarbejde med Konservative/Venstre eller med Socialdemokratiet/De Radikale. Khader mener at Fogh skal vælge mellem Dansk Folkeparti og Ny Alliance.

Det bedste for Danmark vil være hvis det nye folketing bliver sammensat sådan, at regeringen får to flertalsmuligheder. I dag har den kun én: VKO. Med to muligheder (Venstre-Konservative + Ny Alliance og Venstre-Konservative + Dansk Folkeparti) får den borgerlige regering muligheden for for alvor at føre borgerlig politik: En fast og fair udlændingepolitik og skattelettelser. Der er ingen grund til at give hverken Dansk Folkeparti eller Ny Alliance vetoret i dansk politik. Måden at fratage dem vetoretten er at stemme konservativt, så regeringen bliver stærk nok til at kunne samarbejde til to sider.

24.10.2007 Nyt regeringsgrundlag - med nye skattelettelser

Det Konservative Folkeparti fik skattelettelser ind i regeringsgrundlaget for den nuværende regering (som ikke er gået af!). Skattelettelserne blev vedtaget. Efter folketingsvalget skal der skrives et nyt regeringsgrundlag. Her bør Det Konservative Folkeparti stå fast på, at regeringen også efter valget skal have skattelettelser på programmet. I den kommende periode bør tages fat på en afskaffelse af topskatten. Læs artiklen Afskaf topskatten.

30.09.2007 Julemand eller hulemand?

Læs talen "Julemand eller hulemand?" fra Landsrådsmødet 2007.

20.09.2007 Facts om Allerød byråds budgetseminar på Oslofærgen

Læs notatet, hvor  af 1ste viceborgmester, Erik Lund (C), redegør for Facts om Allerød byråds budgetseminar. Ekstra Bladets fremstilling passer ikke med virkeligheden.

20.09.2007 Budgetforlig i Allerød Kommune

Det Konservative Folkeparti står i spidsen for kommunens budget.

I år er der markante konservative resultater:

 • Vi sætter ikke skatten op

 • Ingen besparelser på 0-6 års området og uændret klassekvotient

 • Ingen besparelser på ældreområdet

 • Offensiv miljøindsats

 • Nyt hus til kommunens seniorer

 • Lyngehal 2 opføres 2008-2009

 • Klubhus ved Møllemosegård opføres i 2010-11

 • Cykelstier prioriteres højt

 • Plads til udvikling

 • Aktiv jordpolitik

Læs mere om: Budgetaftalen for 2008.

21.06.2007 Licens-debatten er blusset op igen

Avisartikler har den seneste uge sat fokus på, at omkostningen til sortseere er så stor, at prisen for sortseere ville kunne finansiere DR's store underskud i forbindelse med DR-byen. Det bør få Christiansborg til at overveje en model, hvo licensen opkræves via skatten. F.eks. kunne man på selvangivelsen sætte kryds, hvis man ikke har tv/radio/computer. 

Læs landsrådstalen Afskaf licensen og artiklen Afskaf licensen og sort-kiggeri for 250 mio kr. (begge fra 2004). 

05.06,.2007 Velbesøgt grundlovsmøde på Vestre Hus i Allerød

Det konservative grundlovsmøde i Allerød var særdeles velbesøgt. Se billeder fra mødet her.

25.01.2007 Genvalgt som formand for Det Konservative Folkeparti i Allerød

Ved den ordinære generalforsamling torsdag den 25. januar blev jeg genvalgt som formand for vælgerforeningen

05.01.2007 Tale ved Eva Nejstgaards 25-års jubilæum

"Som formand for Det Konservative Folkeparti i Allerød er det selvfølgelig en stor glæde at kunne konstatere, at Allerød er blevet en god, konservativ kommune. Det har du en stor del af æren for. Der er rigtigt mange resultater, som understøtter, at man lever og bor godt i Allerød."

Læs: tale ved Eva Nejstgaards jubilæum.