En stemme på Wolffbrandt...
line.gif (862 bytes)

En stemme på Wolffbrandt, er en stemme på…

  • Et klart ja uden forbehold
  • Europapolitikken skal bruges aktivt og offensivt
  • Bedre kommunikation mellem parlamentet og folketinget
  • Borgernes og virksomhedernes vogter mod EU-bureaukrati
  • EU’s støtteordninger skal omlægges, så ingen kan leve af EU-støtte uden der er et udviklingsformål eller lignende med dem
  • Euro-afstemning i marts år 2000, så vi er med når euro-mønterne indføres
  • De nye demokratier i Østeuropa skal fastholde deres nyvundne status, og optages som medlemmer af EU
  • EU-samarbejdet om forsvars- og sikkerhedspolitikken skal udvikles, så vi selv kan holde orden på vores eget kontinent
  • Et borgerligt Europaparlament skal være modvægt til det socialdemokratiske ministerråd

...en klar konservativ stemme, der arbejder

EU er indflydelse på vores egen fremtid

Grænseoverskridende problemer, som f.eks. forurening og konflikten i Kosova, kan kun løses i et handlekraftigt og forpligtende samarbejde. Danmark skal selvfølgelig være med når og hvor vilkårene for vores fremtid fastlægges. Derfor siger jeg klart Ja til Europa.

Konservative værdier

Den 9. november 1989 faldt Berlinmuren. Dermed gik en gammel konservativ drøm i opfyldelse. Jeg vil arbejde for at sikre, at udviklingen fortsætter, så vi får et helt Europa, hvor samarbejdet er baseret på demokrati og markedsøkonomi, som det er fastlagt i Amsterdamtrakaten.

Ikke alt er godt i EU

Svindel, bureaukrati og pamperi er en risiko i alle større organisationer. Jeg vil gå i front i bekæmpelsen af svindel med EU-støtteordninger, unødigt papirnusseri og uigennemskuelige diætordninger, der giver grobund for politikerlede og EU-modstand. Oprydningen i kommissionen skal derfor følges op af en tilsvarende i resten af EU-systemet

Der er brug for nye konservative kræfter

Det Konservative Folkeparti har brug for nye kræfter, som kan videreudvikle og forny konservativ politik. Min arbejdsfilosofi er "Resultater og indflydelse baseret på solide grundholdninger". Det er jeg nået langt med, som bydelsrådsmedlem og folketingskandidat.

Hvis du vil vide mere om, hvad jeg står for, kan du læse videre på internettet på adressen http://www.wolffbrandt.dk, eller kontakte mig direkte eller pr. e-mail: martin@wolffbrandt.dk.

Med venlig hilsen

Martin H. Wolffbrandt, Europaparlamentskandidat (K)

 

Hvem er Wolffbrandt?

Martin H. Wolffbrandt, 31 år, cand.merc.mat., landsformand for Europæisk Ungdom. Aktiv i Det Konservative Folkeparti siden 1990. Bydelsrådsmedlem og folketingskandidat i Østre Storkreds. Næstformand i Østbane-kredsen. Medstifter af debatkredsen Yngre Konservative i København.