Wolffbrandts MånedsCommentar - maj
line.gif (862 bytes)

Ophæv forsvarsforbeholdet

NATOs politiske ledere er blevet enige om, at EU i fremtiden skal kunne tage forsvarspolitiske initiativer i Europa og overlade det til NATO at udføre de konkrete aktioner. Det er en melding, man kun kan glæde sig over, fordi vi dermed kommer nærmere en situation, hvor vi selv kan holde orden på vores eget kontinent.

I den forbindelse er det interessant, at professor Bertel Heurlin fra Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI), som i mange år har beskæftiget sig med sikkerhedspolitik, vurderer at udviklingen betyder begyndelsen til enden for det danske forbehold overfor forsvarssamarbejdet. Konsekvensen af den nye arbejdsform er nemlig, at Danmark ikke i fremtiden sidder med ved bordet, når de øvrige EU-lande diskuterer aktioner, men efterfølgende kan stille med soldater, når de skal føres ud i livet. Forbeholdet er dermed "aktiveret" - og Heurlins interessante og formentlig realistiske vurdering er, at en europæisk søjle i NATO vil gøre det nemmere at vinde en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet.

Det Konservative Folkeparti har meldt klart ud, at forsvarsforbeholdet skal væk. Regeringspartierne er derimod mere tøvende. Alligevel er der måske håb om, at de kommer til fornuft. Den radikale Elisabeth Arnold indledte således sin afvisning af en ophævelse af forsvarssamarbejdet med ordene: "Forbeholdet er på mange måder absurd set i forhold til udviklingen...".

Det kan man jo ikke være uenig med hende i. Nu mangler vi så bare, at man drager konsekvensen af den skarpe iagttagelse, og begynder at arbejde for, at det uhensigtsmæssige forbehold bliver fjernet.

Note: Bragt i Berlingske Tidende under overskriften "Forbehold bør fjernes" 04.55.99.