Sidste nyt
line.gif (862 bytes)

Presse

Der kan downloades foto og C.V. til brug i forbindelse med artikler og debatindlæg:

press.gif (4171 bytes)

Sidste nyt - arkiv

Klik på links og læs "Sidste nyt" nyt fra andre år:

Sidste nyt - 2007

Sidste nyt - 2001-2004

Sidste nyt - 1998-1999

Sidste nyt - 2005-2006

30.09.2006 Udligningsreformen er socialdemokratisk ligemageri

Talen 9.300 juletræer fyldt med tusindkronesedler fra Det Konservative Folkepartis Landsrådsmøde slår fast, at udligningsreformen er et eklatant borgerligt selvmål og at reformen er udtryk for socialdemokratisk ligemageri af værste skuffe.

05.06.2006 Succesfuldt konservativt grundlovsmøde i Allerød

Det Konservative Folkeparti holdt et velbesøgt grundlovsmøde med taler af historiker Niels Guldberg-Hansen og folketingskandidat Benedikte Kiær. Se billeder fra arrangementet på Det Konservative Folkeparti i Allerøds website.

09.03.2006 Udligningsreformen er uforening med skattestoppet

Den foreslåede udligningsreform vil medføre dramatiske skattestigninger i hovedstadsområdet. Statsminister Anders Fogh Rasmussen har tidligere afvist, at en udligningsreform ville medføre "dramatiske" skattestigninger. Men det vil vil den. I mange kommuner vil det være nødvendigt at øge kommuneskatten med mindst 1%. Hvis kommuneskatten stiger fra 20% til 21% betyder det, at man reelt skal betale 5% mere i kommuneskat. Hvis man f.eks. tjener 500,- kr. og skal betale 100,-  kr. med de nuværende satser vil man fremover skulle betale 105,- kr. i kommuneskat.

19.01.2006 Formand for Det Konservative Folkeparti i Allerød Kommune

På Det Konservative Folkeparti i Allerød Kommunes generalforsamling blev jeg valgt som ny formand for foreningen. Læs pressemeddelelsen: Ny konservativ bestyrelse i Allerød og besøg Det Konservative Folkeparti i Allerøds hjemmeside.

27.11.2005 Mediefolk: afliv licensen

I en artikel i Politiken argumenterer mediefolk for at afskaffe licensen. 

I artiklen siger mediebureauerne bl.a.:

"Licensen er håbløst forældet, og politikerne bør give afgiften det sidste skub ned i graven. Sæt DR på finansloven i stedet."

"Den gamle licens for tv og radio er totalt forældet"

"...da DR bruger millioner på at administrere licensen, bør man sætte DR på finansloven - ligesom operaen og andre kulturområder".

Læs artiklen: Mediefolk: Afliv DR-licensen.

Mediefolkene har ret. Deres synspunkt ligger helt på linie med landsrådstalen Afskaf licensen og artiklen Afskaf licensen og sort-liggeri for 250 mio kr. (begge fra 2004). 

14.11.2005 Højere licens - nej tak!

DR vil have mere i licens. I et udspil til Christiansborg forslår de, at licensen skal stige 1,5% mere end inflationen. Det bør folketingets partier afvise. DR har en endog meget stor ramme at drive deres public-service kanaler for. 

Udover forslaget om licensstigninger indeholder DR's udspil en interessant indrømmelse. DR mener, at licens skal ændres fra kun at omfatte radio/tv til ethvert apparat, som kan modtage deres udsendelser (udover radio/tv er det f.eks. computere og mobiltelefoner). Dermed indrømmer DR indirekte, at de reelt vil opkræve licens af alle danskere (fordi næsten alle har enten radio, tv, computer eller en mobiltelefon, som kan modtage DR's programmer). Det betyder, at DR faktisk foreslår at lave licensen om til en skat.

Licens er skat! Derfor vil det være fornuftigt, hvis Christiansborg lytter til DR på dette punkt og drager konklusionen: Licens er skat og skal omfatte alle. Derfor kan licensen i den nuværende form afskaffes og licensadministrationen spares væk. Og når licens er skat skal den selvfølgelig ikke stige. Den skal være omfattet af skattestoppet, hvilket betyder at stigninger udover pris/lønudviklingen ikke kan accepteres.

28.09.2005 Flad skat - ja tak!

På Det Konservative Folkepartis landsrådsmøde i weekenden den 24.-25. september var der stor opbakning til visionen om flad skat. Desværre var der ikke flertal for allerede nu at tage skridtet fuldt ud, selvom flad skat er en naturlig fortsættelse af den linie vi har arbejdet for de sidste 10-15 år:

 • Skatten skal ned.
 • Det skal kunne betale sig at arbejde og yde en ekstra indsats.
 • Vi vil belønne de flittige og stræbsomme.
 • Skatten skal ned under 50%. Det er skatteborgerne som laver arbejdet. Derfor er det rimeligt, at man som minimum får lov at beholde halvdelen af sin indsats selv.
 • Der er brug for regelforenklinger og afbureaukratisering.

Allerede i 1999 vedtog det konservative landsråd forslaget Selvfølgelig skal skatten sættes ned. Nu har vi gennemført de første - små - skattelettelser. Og kan forvente yderligere i indeværende regeringsperiode. 

Derfor er det nu til til at kigge fremad med en ny, enkel vision for skatten i Danmark. Flad skat er en sådan vision!

14.08.2005 Lukkeloven er på vej væk

Læs mere ved at klikke på billedet herunder

12.07.2005 Dansk Folkeparti mangler mod til reformer og diskvalificerer sig selv

To medlemmer af Dansk Folkepartis folketingsgruppe blev banket på plads, fordi de tillod sig i en kronik at påpege en kendsgerning, som alle ansvarlige politikere bør erkende: Der er brug for velfærdsreformer, hvis vi skal bevare vores velfærdssamfund. Det er ikke holdbart, at sende friske, raske ikke nedslidte mennesker på efterløn samtidig med, at vi i fremtiden får færre i arbejdsstyrken og flere på pension. Med Dansk Folkepartis klare afvisning af reformer diskvalificerer de sig selv fra indflydelse på de største beslutninger folketinget skal træffe i denne valgperiode.

14.05.2005 Lukkelovslobbyen på overarbejde

Efter et flertal i folketinget nu klart har tilkendegivet, at lukkeloven vil blive afskaffet i 2009 er lukkelovslobbyen med HK og De Samvirkende Købmænd (DSK) kommet på overarbejde. De anvender store ressourcer på i helsidesannoncer at sænke tempoet lukkeloven revideres i. Men de har en svær sag: De har fremlagt et såkaldt "nationalt kompromis", som ikke tager hensyn til den almindelige forbruger, og reelt er et forsøg på at bremse udviklingen. Det konservative Folkeparti har nu meldt klart ud: lukkeloven skal afskaffes ved revisionen i 2009.

06.04.2005 Lukkelovs-sejr II

Ifølge Børsen har den konservative folketingsgruppe justeret kursen og går nu ind for en total afskaffelse af lukkeloven i 2009. Det er godt og helt på linie med landsrådsbeslutningen fra 2003. Ifølge Børsen var det landsrådet som bremsede liberaliseringen af lukkeloven. Det er forkert. Tværtimod var det netop landsrådets positive holdning til en afskaffelse af lukkeloven som gjorde, at der nu reelt sættes udløbsdato på lukkeloven.

31.03.2005 Lukkelovs-sejr I

Regeringen fremsætter nu forslag til revision af lukkeloven. Forslaget åbner mulighed for søndagsåbent 20 søndage om året, hvilket er en markant forbedring sammenlignet med den nuværende lukkelov. Liberaliseringen er også en sejr for det konservative medlemsdemokrati. Uden landsrådsvedtagelsen fra 2003 havde der næppe været konservativ opbakning til en så markant liberalisering.

Man kunne naturligvis have ønsket, at der var sat en egentlig udløbsdato på lukkeloven. Den må vente til den næste revision. Til den tid bør regnestykket 4 x 8 = 32 være i baghovedet. En fuld liberalisering kan nu gennemføres over 4 år ved, at der åbnes mulighed for søndagsåbent i 8 ekstra søndage pr. år.

I praksis er vi imidlertid meget tæt på målet nu. Der bliver søndagsåbent en gang om måneden samt alle søndage i december og de fleste søndage i sommermånederne. Lukkelovslobbyisterne synger nu på sidste vers. Næste gang lukkeloven revideres kommer udløbsdatoen.

10.03.2005 Berlingske bakker op om afskaffelse af lukkeloven

Berlingske Tidende argumenterer i lederen "Lukkeloven hører er svunden tid til" for, at lukkeloven skal afskaffes. Med forslaget Afskaf lukkeloven lykkedes det, at sætte lukkeloven på den konservative dagsorden. Berlingske Tidende har en sund konservativ/borgerlig grundholdning. Derfor bør regeringen læse avisen grundigt, og fremsætte  et forslag som sætter udløbsdato på lukkeloven.

09.03.2005 Valgt til næstformand i Den Konservative vælgerforening i Allerød Kommune

Ved det konstituerende bestyrelsesmøde onsdag den 09.03.2005 blev jeg valgt til næstformand i foreningen.

05.03.2005 Berlingske bakker op om afskaffelse af licensen

Berlingske Tidende bakker i lederen fredag den 4. marts 2005 "Drop den meningsløse licens til Danmarks Radio" op om, at licensen skal afskaffes. DR's licenskontor vil aflægge 165.000 husstande et visit fordi 25.000 af dem ikke betaler licens. Men problemerne er faktisk endnu grellere end de fremstår i lederen. Der er ifølge PostDanmark ca. 2,6 mio. husstande i Danmark. Det betyder, at over 2,4 mio. husstande, som er lovlydige licensbetalere, to gange om året besværes med licensopkrævninger, der reelt er obligatoriske. Som det fremgår af artiklen "Afskaf licensen og sort-kiggeri for 250 mio. kr." er jeg helt enig med Berlingske Tidende

02.03.2005 Fuld frihed, tak

Jyllands-Postens leder bakker op om, at lukkeloven skal afskaffes. I lederen "Fuld frihed, tak" argumenteres for, at det såkaldte nationale kompromis er båret af ønsket om at begrænse liberaliseringen af lukkeloven. Jeg er helt enig med Jyllands-Posten.

28.02.2005 Nu tages der fat på afviklingen af lukkeloven

Ifølge dagens udgave af Børsen fremsætter Bendt Bendtsen i marts forslag om en liberalisering af lukkeloven. Forslaget går ifølge Børsen ud på, at lukkeloven afskaffes i månederne juni, juli, august og december. Det er et skridt i den helt rigtige retning. Men lukkelovslobbyisterne med De Samvirkende Købmænd i spidsen er naturligvis allerede gået i gang med at modarbejde liberaliseringen. 

Her bør Bendt Bendtsen stå fast. Statsministeren meldte i valgkampen ud, at lukkeloven vil blive liberaliseret. Det ligger på linie med Det Konservative Folkepartis landsrådsbeslutning fra 2003. Liberalisering af lukkeloven er derfor også i regeringsgrundlaget. Forslagene bør fremsættes, vedtages og have effekt allerede i 2005.

09.02.2005 Tak fordi du stemte konservativt og personligt!

Det Konservative Folkeparti fik et fremragende valgresultat og to nye konservative folketingsmedlemmer. Fremgangen er en milepæl, som giver inspiration og styrke til flere borgerlige resultater.

Personligt opnåede jeg ikke valg, men det er ikke det vigtigste.

Det vigtigste er, at de konservative nu igen har mere end 10% af vælgerne bag os og er på vej tilbage til en mere naturlig størrelse.

Til alle, der stemte personligt på mig: 1000 tak for opbakningen!

 

09.02.2005 Valgresultat: Fortsat borgerlig regering

Det Konservative Folkeparti fik markant fremgang, mens Venstre ikke kunne holde det høje niveau fra valget i 2001. Derimod gik Dansk Folkeparti igen frem. Den parlamentariske situation er uændret.

Parti Valget i 2001 Mit bud umiddelbart før valget Landsresultat
A. Socialdemokratiet 29,1% 25,5% 25,9%
B. Det Radikale Venstre 5,2% 9,0% 9,2%
C. Det Konservative Folkeparti 9,1% 10,0% 10,3%
D. Centrum Demokraterne 1,8% 0,7% 1,0%
F. Socialistisk Folkeparti 6,4% 6,3% 6,0%
K. Kristendemokraterne 2,3% 2,0% 1,7%
M. Minoritetspartiet -   0,1% 0,3%
O. Dansk Folkeparti 12,0% 10,9% 13,2%
V. Venstre, Danmarks liberale parti 31,2% 32,0% 29,0%
Z. Fremskridtspartiet 0,5% -   -  
Ø. Enhedslisten 2,4% 3,5% 3,4%
Sum 100% 100,0% 100,0%

08.02.2005 Rigtig god valgdag!

Med ønsket om en rigtig god valgdag får du mit gæt på udfaldet af folketingsvalget:

A. Socialdemokratiet 25,5%
B. Det Radikale Venstre 9,0%
C. Det Konservative Folkeparti 10,0%
D. Centrum Demokraterne 0,7%
F. Socialistisk Folkeparti 6,3%
K. Kristendemokraterne 2,0%
M. Minoritetspartiet 0,1%
O. Dansk Folkeparti 10,9%
V. Venstre, Danmarks liberale parti 32,0%
Ø. Enhedslisten 3,5%
Sum 100,0%

Mit bud, som naturligvis er uvidenskabeligt, bygger på nedenstående forventninger:

 • Socialdemokratiet får yderligere tilbagegang i forhold til deres ugunstige valgresultat i 2001 (der fremstår ikke noget klart alternativ til VK-regeringen).
 • Det Radikale Venstre bliver styrket (klar profil på udlændingepolitik og velfærdsreformer).
 • Det Konservative Folkeparti bliver styrket (belønning for allerede gennemførte skattelettelser, samt opbakning til yderligere skattelettelser. Den naturlige størrelse for de konservative er historisk over 10%).
 • Venstre fortsætter deres fremgang (statsministereffekt og troværdighed).

06.02.2005 Lavere bil-afgifter skal i regeringsgrundlag

Lavere bilafgifter skal i regeringsgrundlag - læserbrev i Berlingske Tidende.

05.02.2005 Bak op eller bak ud!

Dansk Folkeparti kan presse De konservative ud af regeringen. Ingen vetoret til Dansk Folkeparti: Bak op eller bak! 

04.02.2005 Mod til at skabe sammenhæng

Læs artiklen "Vi har modet til at skabe sammenhæng - og borgerlige resultater"

04.02.2005 Valgannonce og anbefaling af Martin H. Wolffbrandt

Østerbro-kredsen anbefaler du stemmer personligt på Martin H. Wolffbrandt.

30.01.2005 Plakater på Østerbro

Så er der, som optakt til valgkampens slutspurt, ophængt Martin H. Wolffbrandt valgplakater på Østerbro.

28.01.2005 Bliver det til noget med lukkeloven, Fogh?

Venstre, så ved du det bliver til noget. Der tegner sig et klart flertal i folketinget for en afskaffelse af lukkeloven på sigt. Statsministeren taler om yderligere liberalisering. Flertallet skal bruges til, at lægge en plan for lukkelovens afskaffelse. Derfor er der god grund til at spørge: Bliver det til noget med lukkeloven, Fogh?

27.01.2005 Mod til at skabe sammenhæng

Det kræver mod at skabe sammenhæng. Det er mere end 5 år siden Martin H. Wolffbrandt formulerede forslaget "Selvfølgelig skal skatten sættes ned", som blev vedtaget på det konservative landsrådsmøde i 1999.

21.01.2005 Lavere bilafgifter skal i regeringsgrundlag

De konservative skal kræve lavere bilafgifter skrevet ind i regeringsgrundlaget for en ny VK-regering.

Læs pressemeddelelsen: Lavere bilafgifter skal i regeringsgrundlag

22.01.2005 Vælgerne betaler for de gyldne valgløfter

Strømmen af valgløfter er uendelig. Billig børnepasning, flere arbejdspladser, hjælp til Nordjyllands Amt, gratis adgang til museer osv. osv. Men det er vælgerne som skal betale, når løfterne indfries. Med socialdemokratiet ved roret i form af øgede skatter og med en fortsat borgerlig regering i form af, at skattelettelserne vil komme senere, end uden de mange valgløfter.

Hvis jeg vælges til folketinget vil jeg arbejde for, at vælgerne får lov til at beholde en større del af deres egne penge. Så er det op til vælgerne om de vil bruge pengene på museumsbesøg, børnepasning, bil osv.

Det har altid været en god, sund konservativ grundholdning, at pengene har det bedst i borgernes lommer. Sådan er det stadigvæk - selvom de fleste partier efterhånden overtager socialdemokratiets tankegods. Velfærd er ikke en uendelig strøm af offentlige tilbud. Velfærd er valgfrihed kombineret med, at vi i fællesskab løser væsentlige opgaver som f.eks. politi, hospitaler, folkepension og et sikkerhedsnet for de svagest stillede i samfundet. 

De gyldne løfter er ikke gratis. Og det er skatteborgerne som kommer til at betale.

21.01.2005 Her kan du stemme...

Bellahøj - Bispebjerg - Brønshøj - Emdrup - Husum - Nørrebro - Ryvang - Vanløse - Østerbro

19.01.2005 Lukkeloven bliver valgtema

Lukkeloven skal revideres i dette folketingsår. Den er allerede på den politiske dagsorden. Derfor er det også oplagt, at partiernes holdning til lukkeloven bliver et valgtema. Læs pressemeddelelsen: Lukkeloven bliver valgtema.

18.01.2005 Nu kommer valget...

Valgkampen er allerede sat i gang, selvom valget endnu ikke er udskrevet. Alle aviser og tv-stationer gætter på, at folketingsvalget udskrives i dag. De temaer jeg vil sætte fokus på i min valgkamp er:

 • Afskaf lukkeloven
 • Sæt skatten ned på biler og arbejde
 • Lavere brotakster over Øresund
 • Væk med licensen

07.01.2005 Folketingsvalg i februar er nu den bedste mulighed

Det var fornuftigt at udskyde folketingsvalget som følge af katastrofen i Asien. Men om kort tid vil dansk politik blive "normaliseret". Socialdemokratiet har allerede taget de første skridt med det tvivlsomme skatteudspil. Indenrigspolitisk drilleri omkring den danske indsats i katastrofesituationen har der også allerede været optræk til.

Det vil derfor være fornuftigt, hvis statsministeren udskriver folketingsvalget til afholdelse i februar måned og i samme forbindelse forlænger folketingets arbejdsår i 2005 med en måned ved at udskyde folketingets sommerferie. På den måde kan kommunalreformen vedtages af et folketing, som har et klart mandat fra befolkningen og arbejdet med den nye kommunale struktur færdiggøres inden sommerferien.

Et folketingsvalg vil forhåbentlig inspirere socialdemokratiet til at gå mere seriøst ind i reformarbejdet, hvor de nu blot er tilskuere.

06.01.2005 Støt katastrofens ofre gennem SOS-børnebyerne

SOS børnebyerne indsamler til fordel for de katastroferamte områder i Asien. De har allerede aktiviteter i området. Du kan læse mere på www.sos-borneby.dk.

03.12.2004 Ekstra Bladets leder kritiserer John Wagner

Direktøren for De Samvirkende Købmænd (DSK) har ifølge Ekstra Bladets leder sendt et privat brev til Statsminister Anders Fogh Rasmussen, hvor han  truer med, at medlemmerne af DSK vil stemme på Kristendemokraterne ved det kommende folketingsvalg. Det er en besynderlig fremfærd. John Wagner er tidligere konservativ generalsekretær og mangeårigt medlem af Det Konservative Folkeparti. Han deltog i  i formuleringen af det konservative kompromis, hvor det blev fastslået, at det konservative endemål er en fuld liberalisering (dvs. afskaffelse) af lukkeloven. Den gode nyhed er, at John Wagner mener regeringen vil gå til valg på en afskaffelse af lukkeloven.

30.11.2004 Udskrives valget før jul?

Københavns Kommune planlægger efter, at valget udskrives umiddelbart før jul til afholdelse tirsdag den 11. januar. Et hurtigt valg giver, som tidligere nævnt under sidste nyt, god mening fordi regeringens meningsmålinger er flotte og fordi valget så kan gennemføres inden det omfattende lov-arbejde med strukturreformen starter.

Men et januar-valg er fortsat det mest sandsynlige. Flere ting taler imod "jule-valget": Lige før jul vil et EU-topmøde godkende Tyrkiets optagelsesforhandlinger med EU. Og vælgerne synes næppe folketingsvalg er det mest spændende at bruge deres juleferie på. Skal valget gennemføres før jul er torsdag den 3. december i øvrigt allersidste chance.

Derfor er et valg i slutningen af januar fortsat det mest sandsynlige.

14.11.2004 Folketingsvalg mest sandsynligt til januar

Januar er nu det mest sandsynlige tidspunkt for folketingsvalget. Det er inden behandlingen af strukturreformen. Oppositionen har  ved åbningsdebatten ønsket, at valget afholdes inden reformen gennemføres. Det er der en god pointe i, idet struktur/kommunalreformen så har været behandlet i to folketingssamlinger.

Med flotte meningsmålinger og politiske resultater er det helt uproblematisk for regeringen at imødekomme ønsket om valg. Resultatet vil med stor sandsynlighed blive et klart genvalg til regeringen. Herefter kan strukturreformen gennemføres, og der kan gennemføres mere borgerlig politik (se sidste nyt fra 04-10-2004).

07.11.2004 Lukkeloven debatteres intenst på dr.dk

Debatten med titlen "Sæt udløbsdato på lukkeloven" er blandt de mest populære på dr.dk. Debatten er i øjeblikket det mest populære med mere end 100 indlæg. Du kan deltage i debatten ved at klikke på linket "Sæt udløbsdato på lukkeloven" og vælge debatten "sæt udløbsdato på lukkeloven.

03.11.2004 Artikel i Jyllandsposten om DR

En gennemsnitsdansker bruger 8 år af sit liv på at se tv. Med artiklen "Hvorfor ikke sælge DR" bragt i Jyllands-Posten følges der op på DR-licenstemaet.

24.10.2004 Landrådstale

Tale ved landsrådsmødet den 24-10-2004: Afskaf licensen.

23.10.2004 Landsråd & Logo

Det konservative Folkeparti afholder landsråd og får nyt logo.

På landsmødet vil jeg tale for, at licens-systemet omlægges, så licenssnyd for 250 mio. kr. om året undgås og DR får fokus på reel public-service. Talen vil senere blive lagt på websitet her.

14.10.2004 Afskaf licensen

Snyd med licensen udgør 250 mio. kr. om året. Administrationen af licensopkrævningen koster 50 mio. om året. 97% af alle husstande har tv, men kun 92% betaler skal. En enlig betaler det samme som et par. Derfor rammer licensen socialt skævt. Derfor bør licensopkrævningen flyttes til skattebilletten.

Sammen med Jakob Næsager, som er konservativ kandidat i Søndre Storkreds foreslår jeg at flytte opkrævningen til skattebilletten. Synspunktet har bl.a. været refereret på politik.tv2.dk.

Læs mere i artiklen: Hvorfor ikke sælge DR?

04.10.2004 Fogh bør udskrive folketingsvalg nu

Statsministeren bør i dette efterår udskrive folketingsvalg. Regeringen har siden valget i 2001 med stor effektivitet gennemført den politik den gik til valg på: opstramning af flygtninge- og retspolitikken, skattestop, sikring af velfærden samt effektivisering og forbedring af sundhedsvæsenet. 

Derudover er der især efter konservativt pres gennemført skattelettelser ligesom vejen til afskaffelsen af amterne er nu er banet.

Det er derfor tid til, at regeringen får et nyt mandat af vælgerne. Et mandat til en fortsættelse af arbejdet. Det kommende regeringsgrundlag bør indeholde, at:

 • Lukkeloven afskaffes. Butikker og kunder skal selv afgøre, hvornår de vil handle med hinanden. det skal ikke bestemmes fra Christiansborg.
 • Skattestoppet suppleres med nedsættelse af bilafgifterne og top-skatten, som er en barriere for at der ydes en ekstra indsats.
 • Afgifter som ikke er strengt nødvendige for regulering af forbug (f.eks. afgifter på the, kaffe og is) afskaffes.
 • Der gennemføres en retsreform. Retsvæsenet er trods forbedringer fortsat for ineffektivt, og det sker for ofte at skyldige går fri fordi vidner er truet. Det vil kunne undgås med en mere effektiv sagsforberedelse og indførelse af video-optagelse af vidneafhøringer, så vidneforklaringer efterfølgende kan dokumenteres i retten.
 • Ørestadsselskabet bør effektiviseres, så Metroen kan videreudbygges

 

01.02.2004 Vejledning for lukkelovs-lobbyister

Læs vejledning for lukkelovs-lobbyister om hvordan tilhængerne af lukkeloven argumenterer.

 

08.03.2002 Medier og ytringsfrihed

Det Konservative Folkeparti på Østerbro er arrangør af et debatmøde om medier og ytringsfrihed. Mødet afholdes med støtte fra Folketingets Grundlovspulje. Connie Hedegaard, som er jounalist ved DR2 og tidligere konservativ politisk ordfører holder hovedindlægget. Jean Grandjean og Allan Aistrup er opponenter. Der er gratis adgang og adgang for alle.

 

25.11.2001 Tak til dig, som stemte C og personligt

Danmark får nu en borgerlig regering. Det er et superresultat, som vil give mange positive resultater de kommende år.

Jeg opnåede desværre ikke selv valg denne gang - alligevel mange tak til alle som stemte C, - og selvfølgelig en særlig tak til dig, hvis du stemte personligt på mig!

 

14.11.2001 Skatten skal ned

"Et skattestop er ikke nok. Det er for uambitiøst. Skatten må og skal ned. Punktum."

Fra læserbrev af Martin H. Wolffbrandt i Jyllands-Posten

13.11.2001 Valgannoncen

12.11.2001 Syv konkrete punkter, jeg vil arbejde for i folketinget

Læs "syv konkrete punkter, jeg vil arbejde for i folketinget". Fire løbesedler med programpunkterne og slogans på forsiden kan rekvireres til uddeling. Send besked her om, hvor du kan distribuere.

"Vold og voldtægt skal straffes hårdt. Tag ofrenes parti."

"Øresundsbroens takster skal ned. Ny pris: 100 kr."

"Send Nyrup & Co. på efterløn. Vi kan gøre det bedre."

"Sæt skatten ned. Giv de unge familier råderum"

Tidligere sidste nyt...

24.03.2001 Stop Schengen-klynkeriet - tænd lyset i globussen

Ved Europæisk Ungdoms landsmøde i weekenden takkede Martin H. Wolffbrandt af som landsformand for at koncentrere det politiske arbejde om indsatsen for Det Konservative Folkeparti, hvor han er nyvalgt folketingskandidat i Østerbrokredsen. Læs pressemeddelelsen Stop Schengen-klynkeriet.

14.03.2001 Med Europa på rutschebanetur

Efter tre år stopper Martin H. Wolffbrandt som landsformand for Europæisk Ungdom. Læs hans sidste leder "Med Europa på rutschebane-tur" fra medlemsbladet, Europæisk Udfordring.

12.02.2001 Wolffbrandt opstillet til folketinget i Østerbrokredsen

Den konservative Østerbro kreds (10. kreds) har opstillet Martin H. Wolffbrandt som ny folketingskandidat. Læs pressemeddelelsen "Ny konservativ kandidat på Østerbro". 

 04.02.2001 Selvfølgelig skal skatten sættes ned

Dansk Industri har udgivet pjecen "Skattetrykket i Danmark". Pjecen bekræfter, at Det Konservative Folkeparti har set rigtigt, når vi fastholder at mellemskatten skal afskaffes: "Det reelle skattetryk er  60%. Mellem- og topskat bidrager kun med ca. 2% af de samlede skatter og afgifter til statskassen. Men det er netop mellem- og topskat, der gør at fire ud af ti personer - som arbejder på fuld tid - betaler 74% i skat og afgifter af den sidst tjente krone."

02.02.2001

Det Konservative Folkeparti er efterhånden det eneste parti, som tør tage ordet skattelettelser i vores mund. Skatten SKAL ned. Læs mere i indstillingen "Selvfølgelig skal skatten sættes ned" fra landsrådsmødet i 1999 samt Wolffbrandts anbefaling af indstillingen.

29.01.2001 Nej til nynationalismen

Læs MånedsCommentaren "Nej til Nynationalismen".

17.01.2001 Shu-bi-dua skyld i EU-skepsis

Læs artiklen "Shu-bi-dua skyld i EU-skepsis" på altinget.dk 

21.11.1999

Læs MånedsCommentaren "Det er samfundets skyld".

09.11.1999

Det er 10-års-dagen for Murens Fald den 9. november 1989. Læs Europæisk Ungdoms pressemeddelelse "Unge klar til at tage konsekvensen af Murens Fald".

06.11.1999 - 07.11.1999

Det Konservative Folkepartis landsrådsmøde 1999. Læs Wolffbrandts og 11. kreds forslag "Selvfølgelig skal skatten sættes ned", som blev vedtaget på mødet samt anbefalingen af indstillingen.

25.10.1999

Der er indgået budgetforlig i bydelsrådet på Indre Østerbro. Læs "Budgetaftale 2000".Læs også talen fra 2. behandlingen af budgettet og Martin H. Wolffbrandts MånedsCommentar om budgetaftalen.

08.06.1999

Debatindlæg i Politiken: SF uden euro-visioner. Debatindlæg i B.T.: Euroafstemning til marts.

07.06.1999

Wolffbrandts Nyhedsbrev er udkommet.

05.06.1999

Wolffbrandts grundlovstale på Kastrup Fort.

29.05.1999

Du kan høre Wolffbrandt på Radio Falcon lørdag den 29. maj kl. 17-18 og lørdag den 5. juni kl. 16-17 på 92,9 MHz eller hybridnet 88,9 MHz.

18.05.1999

På seksårsdagen for afstemningen om Edinburgh-aftalen, hvor man indførte de fire forbehold, og der efterfølgende var optøjer på Nørrebro holdt Martin H. Wolffbrandt en tale på Skt. Hans Torv på Nørrebro. Læs uddrag af talen.

04.05.1999

Ny MånedsCommentar Ophæv forsvarsforbeholdet.

21.04.1999

Læs Wolffbrandts holdninger i kort form i teksten "En stemme på Wolffbrandt...".

20.04.1999

Indslag i radioavisen: Den tværpolitiske organisation Europæisk Ungdom mener ikke, at Danmark kan være bekendt kun at tage 1.500 flygtninge. "Den danske befolkning har vist vejen og viljen til at hjælpe. Nu er det op til folketinget, at følge op med en beslutning, der batter", siger Martin Wolffbrandt. Læs også pressemeddelelsen "1.500 flygtninge er ikke nok".

08.04.1999

Wolffbrandt stillede i 1998 forslag om information pr. e-mail til familier med børn på venteliste. Informationen om pasningsmuligheder fungerer fortsat utilfredsstillende. Her er aktuel information om pladssituationen på Indre Østerbro pr. 8.4.99. Læs også om Wolffbrandts forslag i bydelsrådet samt artiklen om Frit-Valg-ordningen.

29.03.1999

Wolffbrandt stiller forslag om, at Indre Østerbro Bydel skal undersøge muligheden for at spærre for bl.a. nummeroplysningen. Baggrunden er, at adskillige kommuner spærrer for nummeroplysningen, bl.a. har Århus Kommune beregnet at de kan spare ca. en halv mio. kr. om året ved en sådan spærring.

20.03.1999

Martin H. Wolffbrandt er på Europæisk Ungdoms landsmøde genvalgt til landsformand for Europæisk Ungdom.

03.03.1999

"Det er ikke rimeligt, at børnefamilierne bliver gjort til prügelknabe for ting, der er sket på skoleområdet."

Til Østerbro Avis om, at et flertal vil finansiere udbedringen af svampe-skaderne på bydelens skoler med en nedskæring på 4,8 mio. kr. på indsatsen i.f.t. børnepasning. Det Konservative Folkeparti har i stedet foreslået, at der kun spares 2,2 mio. kr. på børnepasningen.

17.02.99

"Det vil være meget ulykkeligt, hvis de sættes i stå. Vi satser i alt 2,8 mio. kr. ekstra på at opfylde pasningsgarantien i 1999, lige som vi bruger en mio. kr. på istandsættelse af vores socialcenter i Svendborggade, hvor vi også kører et IT-projekt for 1,4 mio. kr. Det vil være ødelæggende for bydelsforsøget, hvis f.eks. nytænkningen omkring privat børnepasning og borgerinformation sættes i bero"

Til JP-København 17.02.99 om, at Bydelsrådet på Indre Østerbro kan blive tvunget til at spare ca. 15 mio. kr. ved at standse nye initiativer fra rådets budgetaftale.

13.02.99

Læs om Wolffbrandts syn på Olsen-Banden og Shu-Bi-Duas uheldige indflydelse på danskerne i artiklen Olsen-Banden, Shu-Bi-Dua og den virkelige virkelighed.

12.02.99

På et møde i bydelsrådets børne- og ungdomsudvalg besluttede man torsdag aften at fortsætte kulegravningen af sagen, indtil man er til bunds og har grundlag for at placere ansvaret og drage de økonomiske konsekvenser.

"Jeg har i børne- og ungdomsudvalget stillet en lang række spørgsmål, så vi får afklaret hvordan forløbet præcist har været. Det gælder selvfølgelig først og fremmest, hvordan beslutningerne er truffet i bydelens forvaltning. Men det gælder også den rolle Københavns Kommunes Ejendomsdrift og andre aktører som Stadslægen og Arbejdstilsynet kan have spillet.", siger Martin H. Wolffbrandt.

09.02.99

"Svampeskaderne er jo opstået på skolerne længe, længe før der blev bydelsrådsforsøg. Derfor kan man spørge sig selv om ikke det er rimeligt, at Københavns kommune i en eller anden grad bidrager til det her. Men der er to sider af sagen. Det ene er, at vi har nogle skoler med svamp - i øvrigt i en situation hvor vi har voldsomme kapacitetsproblemer på skolerne - og det andet er, at der er nogle administrative procedurer, som har fungeret helt ad H til."

Til TvDanmark 9.2.99 om svampeskaderne i skolerne på Østerbro.

"Det er helt uacceptabelt, at så mange af borgernes penge bruges, uden at det politiske niveau involveres. Vi har jo kæmpet med store besparelser for at tilvejebringe en pulje på 15 mio. kr. på budgettet til nye initiativer. Det er en meget, meget alvorlig sag."

Til JP-København 9.2.99 om at embedsfolk uden beviling har iværksat udbedring af svampeskader for 10 mio. kr.

08.02.99

Wolffbrandt om skole-problemerne på Østerbro:

"Østerbro må efterhånden være rykket frem i "køen til skoler" efter lang, lang tid på andenpladsen. Derfor bør partierne bag Københavns budgetforlig gå sammen om at prioritere en løsning på Østerbros skoleproblemer."

Martin H. Wolffbrandt er udover at være medlem bydelsrådets børne- og ungdomsudvalg også udpeget som medlem af en kommission om "leg og læring", som bydelsrådet har nedsat.

"Vi vil gerne være visionære og har derfor valgt at sætte fokus på den vigtige overgang fra pasningstilbud til skolegang. Vi ved fra undersøgelser, at det er i de små klasser eleverne er bagud i forhold til niveauet i det store udland. Det skal der gøres noget ved, men det forudsætter altså at vi har skoler at undervise børnene i."

"Det er østerbroerne som via høje skatter finansierer mange af projekter andre bydele. Derfor må det være fair, at København også giver børnefamilierne på Østerbro en skolekapacitet som svarer til behovet. Det er i øvrigt lovpligtigt."

Europa

På det konservative landsrådsmøde er Martin H. Wolffbrandt blevet opstillet til Europaparlamentsvalget i 1999. Wolffbrandt er placeret på plads nr. 17 på den sideordnede liste. I forbindelse med behandlingen af EP-listen holdt Wolffbrandt en opstillingstale til Europaparlamentet.

På mødet leverede han et indlæg i debatten om, hvad der skal være konservativ EU-politik.

Læs mere om Wolffbrandt og europa:

europa.gif (11880 bytes)

 

EP-valget

euban.gif (3764 bytes)

Besøg EP-valgsiden Klart ja? Vælg Wolffbrandt.  Eller få genopfrisket EU-begivenhederne siden Danmarks meldte sig ind i EF i 1972 på siden med  euro-highlights.. Se statistik fra Amsterdam-afstemningen: Danmarks top 10 over ja-kredse og nej-kredse.

Læs Wolffbrandts holdninger i kort form i teksten "En stemme på Wolffbrandt..." - eller MånedsCommentaren Et politisk valg.

Wolffbrandts grundlovstale på Kastrup Fort.

Mød Wolffbrandt som ene hane i kurven, når han debatterer med Pia Olsen (SF), Peter Kay Mortensen (A) og Gitte Lillelund Bech (V) tirsdag den 8. juni kl. 19.30 på Pilegården i Brønshøj.

Bydelsrådet på Indre Østerbro

Martin H. Wolffbrandt er er i januar udpeget som medlem af "Leg og læring"-kommisssionen på Indre Østerbro, som skal beskræftige sig med samspillet mellem pasningsinstitutioner og skole og børns overgang fra pasning til skolegang.

Martin H. Wolffbrandt er valgt som medlem af bestyrelsen for ungdomsskolen på Indre Østerbro. Det er nyt, at Østerbro får en selvstændig ungdomsskole.

I Bydelsrådet på Indre Østerbro er der søndag den 25. oktober indgået et bredt budgetforlig med betydelige konservative fodaftryk. Bl.a. er det indført i aftalen, at antallet af familier som benytter den private Frit-Valgs børnepasningsordning skal fordobles fra 20 til 40. Den såkaldte "storkepakke", som er et forslag stillet af Martin H. Wolffbrandt om bedre information til børnefamilierne om pasningsmuligheder i bydelen realiseres også i 1999. Endvidere er der betydelig fokus på projektet "Fra Socialcenter til Bydelsrådhus", som også er et forslag fra Wolffbrandt.

Budgetaftalen for 1999 kan læses i sin helhed her:

"Budgetaftale for 1999 - Bydelsrådet på Indre Østerbro"

Martin H. Wolffbrandt har i Bydelsrådet på Indre Østerbro fremsat forslag om at skærpe kursen overfor hashklubberne på Østerbro. Politiet og Bydelsrådet har kendskab til en række adresser, hvor der er etableret såkaldte "klubber", der reelt fungerer som hash-forretninger. Forslaget forberedes p.t. i bydelens administration.

Martin H. Wolffbrandt har stillet forslag i bydelsrådet, om at undersøge muligheden for at komme på Telia 1010 eller Telecoms 1001. Efter en analyse af bydelens teleudgifter er der nu via Københavns Kommune opnået en betydelig rabat på teleudgifterne.

Det var korrekt af Martin H. Wolffbrandt, at sætte fokus på forholdene i Bydelsrådets socialcenter. Det viser sig nu, at i en af centerets afdelinger deler 35 ansatte een PC. Fotokopimaskine og telefax er placeret et par etager nede, hvilket giver urimelig ventetid for klienterne. Wolffbrandt har med projektet "Et nyt socialcenter" fået gennemført, at såvel centerets fysiske arbejdsmiljø som arbejdskulturen skal analyseres og forbedres.

Landspolitik

Sammen med kredsen, som har opstillet Martin H. Wolffbrandt til folketinget, var Wolffbrandt forslagsstiller ved partiets landsråd den 8.-9. november 1998. Med forslaget "Mere udlicitering - for en bedre velfærd" lægges op til atter at diskutere politik i Det Konservative Folkeparti, og til at tegne en klar konservativ profil. Derfor lyder meldingen fra Wolffbrandt og hans kreds: Gør udlicitering af større opgaver obligatorisk for stat og kommuner.

Forslaget kan læses i sin helhed her: "Mere udlicitering - for en bedre velfærd"