Sidste nyt - 1998 - 2000
line.gif (862 bytes)

Presse

Der kan downloades foto og C.V. til brug i forbindelse med artikler og debatindlæg:

press.gif (4171 bytes)

Sidste nyt - arkiv

Klik på links og læs "Sidste nyt" nyt fra andre år:

Sidste nyt - 2007

Sidste nyt - 2005-2006

Sidste nyt - 2001-2004

 

Sidste nyt 1998-1999

21.11.1999

Læs MånedsCommentaren "Det er samfundets skyld".

09.11.1999

Det er 10-års-dagen for Murens Fald den 9. november 1989. Læs Europæisk Ungdoms pressemeddelelse "Unge klar til at tage konsekvensen af Murens Fald".

06.11.1999 - 07.11.1999

Det Konservative Folkepartis landsrådsmøde 1999. Læs Wolffbrandts og 11. kreds forslag "Selvfølgelig skal skatten sættes ned", som blev vedtaget på mødet samt anbefalingen af indstillingen.

25.10.1999

Der er indgået budgetforlig i bydelsrådet på Indre Østerbro. Læs "Budgetaftale 2000".Læs også talen fra 2. behandlingen af budgettet og Martin H. Wolffbrandts MånedsCommentar om budgetaftalen.

08.06.1999

Debatindlæg i Politiken: SF uden euro-visioner. Debatindlæg i B.T.: Euroafstemning til marts.

07.06.1999

Wolffbrandts Nyhedsbrev er udkommet.

05.06.1999

Wolffbrandts grundlovstale på Kastrup Fort.

29.05.1999

Du kan høre Wolffbrandt på Radio Falcon lørdag den 29. maj kl. 17-18 og lørdag den 5. juni kl. 16-17 på 92,9 MHz eller hybridnet 88,9 MHz.

18.05.1999

På seksårsdagen for afstemningen om Edinburgh-aftalen, hvor man indførte de fire forbehold, og der efterfølgende var optøjer på Nørrebro holdt Martin H. Wolffbrandt en tale på Skt. Hans Torv på Nørrebro. Læs uddrag af talen.

04.05.1999

Ny MånedsCommentar Ophæv forsvarsforbeholdet.

21.04.1999

Læs Wolffbrandts holdninger i kort form i teksten "En stemme på Wolffbrandt...".

20.04.1999

Indslag i radioavisen: Den tværpolitiske organisation Europæisk Ungdom mener ikke, at Danmark kan være bekendt kun at tage 1.500 flygtninge. "Den danske befolkning har vist vejen og viljen til at hjælpe. Nu er det op til folketinget, at følge op med en beslutning, der batter", siger Martin Wolffbrandt. Læs også pressemeddelelsen "1.500 flygtninge er ikke nok".

08.04.1999

Wolffbrandt stillede i 1998 forslag om information pr. e-mail til familier med børn på venteliste. Informationen om pasningsmuligheder fungerer fortsat utilfredsstillende. Her er aktuel information om pladssituationen på Indre Østerbro pr. 8.4.99. Læs også om Wolffbrandts forslag i bydelsrådet samt artiklen om Frit-Valg-ordningen.

29.03.1999

Wolffbrandt stiller forslag om, at Indre Østerbro Bydel skal undersøge muligheden for at spærre for bl.a. nummeroplysningen. Baggrunden er, at adskillige kommuner spærrer for nummeroplysningen, bl.a. har Århus Kommune beregnet at de kan spare ca. en halv mio. kr. om året ved en sådan spærring.

20.03.1999

Martin H. Wolffbrandt er på Europæisk Ungdoms landsmøde genvalgt til landsformand for Europæisk Ungdom.

03.03.1999

"Det er ikke rimeligt, at børnefamilierne bliver gjort til prügelknabe for ting, der er sket på skoleområdet."

Til Østerbro Avis om, at et flertal vil finansiere udbedringen af svampe-skaderne på bydelens skoler med en nedskæring på 4,8 mio. kr. på indsatsen i.f.t. børnepasning. Det Konservative Folkeparti har i stedet foreslået, at der kun spares 2,2 mio. kr. på børnepasningen.

17.02.99

"Det vil være meget ulykkeligt, hvis de sættes i stå. Vi satser i alt 2,8 mio. kr. ekstra på at opfylde pasningsgarantien i 1999, lige som vi bruger en mio. kr. på istandsættelse af vores socialcenter i Svendborggade, hvor vi også kører et IT-projekt for 1,4 mio. kr. Det vil være ødelæggende for bydelsforsøget, hvis f.eks. nytænkningen omkring privat børnepasning og borgerinformation sættes i bero"

Til JP-København 17.02.99 om, at Bydelsrådet på Indre Østerbro kan blive tvunget til at spare ca. 15 mio. kr. ved at standse nye initiativer fra rådets budgetaftale.

13.02.99

Læs om Wolffbrandts syn på Olsen-Banden og Shu-Bi-Duas uheldige indflydelse på danskerne i artiklen Olsen-Banden, Shu-Bi-Dua og den virkelige virkelighed.

12.02.99

På et møde i bydelsrådets børne- og ungdomsudvalg besluttede man torsdag aften at fortsætte kulegravningen af sagen, indtil man er til bunds og har grundlag for at placere ansvaret og drage de økonomiske konsekvenser.

"Jeg har i børne- og ungdomsudvalget stillet en lang række spørgsmål, så vi får afklaret hvordan forløbet præcist har været. Det gælder selvfølgelig først og fremmest, hvordan beslutningerne er truffet i bydelens forvaltning. Men det gælder også den rolle Københavns Kommunes Ejendomsdrift og andre aktører som Stadslægen og Arbejdstilsynet kan have spillet.", siger Martin H. Wolffbrandt.

09.02.99

"Svampeskaderne er jo opstået på skolerne længe, længe før der blev bydelsrådsforsøg. Derfor kan man spørge sig selv om ikke det er rimeligt, at Københavns kommune i en eller anden grad bidrager til det her. Men der er to sider af sagen. Det ene er, at vi har nogle skoler med svamp - i øvrigt i en situation hvor vi har voldsomme kapacitetsproblemer på skolerne - og det andet er, at der er nogle administrative procedurer, som har fungeret helt ad H til."

Til TvDanmark 9.2.99 om svampeskaderne i skolerne på Østerbro.

"Det er helt uacceptabelt, at så mange af borgernes penge bruges, uden at det politiske niveau involveres. Vi har jo kæmpet med store besparelser for at tilvejebringe en pulje på 15 mio. kr. på budgettet til nye initiativer. Det er en meget, meget alvorlig sag."

Til JP-København 9.2.99 om at embedsfolk uden beviling har iværksat udbedring af svampeskader for 10 mio. kr.

08.02.99

Wolffbrandt om skole-problemerne på Østerbro:

"Østerbro må efterhånden være rykket frem i "køen til skoler" efter lang, lang tid på andenpladsen. Derfor bør partierne bag Københavns budgetforlig gå sammen om at prioritere en løsning på Østerbros skoleproblemer."

Martin H. Wolffbrandt er udover at være medlem bydelsrådets børne- og ungdomsudvalg også udpeget som medlem af en kommission om "leg og læring", som bydelsrådet har nedsat.

"Vi vil gerne være visionære og har derfor valgt at sætte fokus på den vigtige overgang fra pasningstilbud til skolegang. Vi ved fra undersøgelser, at det er i de små klasser eleverne er bagud i forhold til niveauet i det store udland. Det skal der gøres noget ved, men det forudsætter altså at vi har skoler at undervise børnene i."

"Det er østerbroerne som via høje skatter finansierer mange af projekter andre bydele. Derfor må det være fair, at København også giver børnefamilierne på Østerbro en skolekapacitet som svarer til behovet. Det er i øvrigt lovpligtigt."

Europa

På det konservative landsrådsmøde er Martin H. Wolffbrandt blevet opstillet til Europaparlamentsvalget i 1999. Wolffbrandt er placeret på plads nr. 17 på den sideordnede liste. I forbindelse med behandlingen af EP-listen holdt Wolffbrandt en opstillingstale til Europaparlamentet.

På mødet leverede han et indlæg i debatten om, hvad der skal være konservativ EU-politik.

Læs mere om Wolffbrandt og europa:

europa.gif (11880 bytes)

 

EP-valget

euban.gif (3764 bytes)

Besøg EP-valgsiden Klart ja? Vælg Wolffbrandt.  Eller få genopfrisket EU-begivenhederne siden Danmarks meldte sig ind i EF i 1972 på siden med  euro-highlights.. Se statistik fra Amsterdam-afstemningen: Danmarks top 10 over ja-kredse og nej-kredse.

Læs Wolffbrandts holdninger i kort form i teksten "En stemme på Wolffbrandt..." - eller MånedsCommentaren Et politisk valg.

Wolffbrandts grundlovstale på Kastrup Fort.

Mød Wolffbrandt som ene hane i kurven, når han debatterer med Pia Olsen (SF), Peter Kay Mortensen (A) og Gitte Lillelund Bech (V) tirsdag den 8. juni kl. 19.30 på Pilegården i Brønshøj.

Bydelsrådet på Indre Østerbro

Martin H. Wolffbrandt er er i januar udpeget som medlem af "Leg og læring"-kommisssionen på Indre Østerbro, som skal beskræftige sig med samspillet mellem pasningsinstitutioner og skole og børns overgang fra pasning til skolegang.

Martin H. Wolffbrandt er valgt som medlem af bestyrelsen for ungdomsskolen på Indre Østerbro. Det er nyt, at Østerbro får en selvstændig ungdomsskole.

I Bydelsrådet på Indre Østerbro er der søndag den 25. oktober indgået et bredt budgetforlig med betydelige konservative fodaftryk. Bl.a. er det indført i aftalen, at antallet af familier som benytter den private Frit-Valgs børnepasningsordning skal fordobles fra 20 til 40. Den såkaldte "storkepakke", som er et forslag stillet af Martin H. Wolffbrandt om bedre information til børnefamilierne om pasningsmuligheder i bydelen realiseres også i 1999. Endvidere er der betydelig fokus på projektet "Fra Socialcenter til Bydelsrådhus", som også er et forslag fra Wolffbrandt.

Budgetaftalen for 1999 kan læses i sin helhed her:

"Budgetaftale for 1999 - Bydelsrådet på Indre Østerbro"

Martin H. Wolffbrandt har i Bydelsrådet på Indre Østerbro fremsat forslag om at skærpe kursen overfor hashklubberne på Østerbro. Politiet og Bydelsrådet har kendskab til en række adresser, hvor der er etableret såkaldte "klubber", der reelt fungerer som hash-forretninger. Forslaget forberedes p.t. i bydelens administration.

Martin H. Wolffbrandt har stillet forslag i bydelsrådet, om at undersøge muligheden for at komme på Telia 1010 eller Telecoms 1001. Efter en analyse af bydelens teleudgifter er der nu via Københavns Kommune opnået en betydelig rabat på teleudgifterne.

Det var korrekt af Martin H. Wolffbrandt, at sætte fokus på forholdene i Bydelsrådets socialcenter. Det viser sig nu, at i en af centerets afdelinger deler 35 ansatte een PC. Fotokopimaskine og telefax er placeret et par etager nede, hvilket giver urimelig ventetid for klienterne. Wolffbrandt har med projektet "Et nyt socialcenter" fået gennemført, at såvel centerets fysiske arbejdsmiljø som arbejdskulturen skal analyseres og forbedres.

Landspolitik

Sammen med kredsen, som har opstillet Martin H. Wolffbrandt til folketinget, var Wolffbrandt forslagsstiller ved partiets landsråd den 8.-9. november 1998. Med forslaget "Mere udlicitering - for en bedre velfærd" lægges op til atter at diskutere politik i Det Konservative Folkeparti, og til at tegne en klar konservativ profil. Derfor lyder meldingen fra Wolffbrandt og hans kreds: Gør udlicitering af større opgaver obligatorisk for stat og kommuner.

Forslaget kan læses i sin helhed her: "Mere udlicitering - for en bedre velfærd"