Syv konkrete punkter, jeg vil arbejde for i folketinget
line.gif (862 bytes)

Syv konkrete punkter,

jeg vil arbejde for i folketinget

1) Skatten skal sættes ned. Et skattestop er for uambitiøst. De offentlige udgifter skal reduceres og skatten sættes ned, så det kan betale sig at arbejde.

2) Hårdere straffe for vold og voldtægt. Voldsmænd og voldtægtsforbrydere skal ikke kunne gå frit omkring efter de er dømt.

3) Folkeskolens kvalitet skal forbedres. Undervisningen i dansk og regning skal styrkes. Vi skal have mere undervisning i de små klasser.

4) Prisen for en tur over Øresundsbroen skal nedsættes til 100 kr., og metroen skal udbygges med en ringbane der forbinder metroprojektet med Østerport, Parken, Universitetsparken og Brønshøj/Husum.

5) Vi skal gøre mere for de virkeligt svage grupper, f.eks. ældre, handicappede, voldsofre og hjemløse. Rige skal betale til fattige - vi skal ikke allesammen betale til hinanden.

6) Ja til EU og NATO. De fire EU-forbehold skal afskaffes, og vi skal deltage fuldt ud i samarbejdet.

7) Sundhedsvæsenet og ældreplejen skal effektiviseres. Syge har krav på behandling i høj kvalitet og ældre på ordentlig pleje. Amterne skal afskaffes, og sygehusvæsenet effektiviseres