Pressemeddelelse
line.gif (862 bytes)

Konservative om 2008-regnskab: Allerød har styr på økonomien

Det Konservative Folkeparti i Allerød er særdeles tilfredse med Allerøds 2008-regnskab, som med et overskud på 45 mio. kr. viser, at der er styr på økonomien. Men det betyder ikke, at besparelserne på 45 mio. i forbindelse med budgettet for 2009 var unødvendige. Besparelserne er udtryk for ’rettidig omhu’, som sikrer at Allerød også fremover har styr på økonomien mener de konservative.

Formanden for Det Konservative Folkeparti i Allerød, Martin H. Wolffbrandt , glæder sig over Allerøds 2008-regnskab:

”Allerøds 2008-regnskab viser med et overskud på 45 mio. kr., at der er styr på økonomien. Driften er i balance og på anlægssiden er der et overskud på 45 mio., som vi investerer i en god fremtid for Allerød.”, mener Martin H. Wolffbrandt .

Om koblingen mellem 2008-overskuddet og besparelserne i forbindelse med 2009-budgettet siger Martin H. Wolffbrandt :

”Mange tror nok, at 2008-overskuddet betyder besparelserne på 2009-budgettet er overflødige. Men sådan forholder det sig ikke. 2009-besparelserne handler om, at vi også fremover skal have styr på driften – man kan sige at byrådets flertal udviste ’rettidig omhu’. 2008-overskuddet skyldes bl.a. jordsalg, som vi ikke kan regne med at få hvert år.”, siger Martin H. Wolffbrandt .

Udover at være tilfreds med 2008-regnskabet glæder Martin H. Wolffbrandt sig over at Allerøds Virksomhedsordning (hvor institutioner kan overføre over- og underskud mellem regnskabsår) fungerer godt:

”Netto har Allerøds institutioner overført et stort overskud. Set med konservative briller er det alle tiders, at Allerøds institutioner tager ansvar for deres økonomi og kan være trygge ved, at et overskud efterfølgende kan bruges til at skabe god service til borgerne. Det betyder institutionerne drives bedst muligt og jeg er sikker på at Virksomhedsordningen er en af grundene til at de kommunale ’virksomheder’  i Allerød hører til blandt landets bedste.”, slutter Martin H. Wolffbrandt