Pressemeddelelse
line.gif (862 bytes)

Erik Lund Allerøds konservative spidskandidat i 2009

Bestyrelsen for Det Konservative Folkeparti i Allerød har enstemmigt valgt, at Allerøds 1ste viceborgmester, Erik Lund , skal være konservativ spidskandidat ved kommunalvalget i 2009.

”Jeg er glad for, at bestyrelsen peger på mig og giver mig mulighed for at fortsætte arbejdet i byrådet.  Ved allerede nu at blive indstillet som spidskandidat ved borgerne, at jeg er klar til opgaven som borgmester efter valget i 2009. Mit udgangspunkt er, at vi skal have et godt, bredt samarbejde i Allerød byråd.”, siger Erik Lund.

Erik Lund er 1ste viceborgmester, konservativ gruppeformand og har været medlem af Allerød byråd siden 1994. Han har tidligere været medlem af Kultur- og Planudvalget, Næstformand for Skole- og Ungdomsudvalget og Børneudvalgsformand. I indeværende periode er Erik Lund medlem af Samordningsudvalget for børn, unge og idræt. Allerød har været konservativt ledet siden 1994. Med valget af spidskandidat forventer Det Konservative Folkeparti at fastholde borgmesterposten.

Igennem snart fire byrådsperioder med konservativ ledelse er der skabt markante resultater i Allerød. Det er lykkedes at fastholde et grønt Allerød med tre gode bysamfund (Lillerød, Lynge og Blovstrød) samtidig med at vi har skabt dynamik og tiltrukket gode arbejdspladser.

Allerøds konservative borgmester, Eva Nejstgaard , finder valget naturligt: ” Erik Lund har ydet en stor indsats i Allerød byråd i snart fire perioder og bidraget til de gode resultater, der er skabt. Han kender kommunen og byrådsarbejdet til bunds fra arbejdet som byrådsmedlem, udvalgsformand og viceborgmester.” 

Den konservative vælgerforeningsformand, Martin H. Wolffbrandt, er enig:

Erik Lund er driftsikker, har klare konservative holdninger og har som 1ste viceborgmester og konservativ gruppeformand vist at han kan håndtere forhandlinger med politiske med- og modspillere. Det får Allerød brug for, så fokus kan fastholdes på politisk substans og at vi bygger videre på det gode Allerød vi kender.”, siger Martin H. Wolffbrandt formand for Det Konservative Folkeparti i Allerød.

Erik Lund ventes opstillet på en ekstraordinær generalforsamling den 13. august 2008. 

Kort om Erik Lund :

Erik Lund er 1ste viceborgmester i Allerød byråd, konservativ gruppeformand og har været medlem af Allerød byråd siden 1. januar 1994. Civilt er Erik Lund fagchef i Skattecenter København, hvor han er chef for 7 afdelingsledere og ca. 120 medarbejdere.

Læs mere om Erik Lundwww.konservative.dk/alleroed. Billeder af Erik Lund kan også downloades her.