Pressemeddelelse: Forlig om budgettet for 2008
line.gif (862 bytes)

Forlig om budgettet for 2008 

Det høje serviceniveau på børneområdet i Allerød Kommune fastholdes. Det står klart med det forlig om budgettet for 2008, som et flertal i Allerød Byråd har indgået den 13. september.

Forligspartierne er Socialdemokraterne, SF, Blovstrødlisten, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Under overskriften Et budget i balance er forligspartierne enige om følgende

  • Vi sætter ikke skatten op

  • Ingen besparelser på 0-6 års området og uændret klassekvotient

  • Ingen besparelser på ældreområdet

  • Offensiv miljøindsats

  • Nyt hus til kommunens seniorer

  • Lyngehal 2 opføres 2008-2009

  • Klubhus ved Møllemosegård opføres i 2010-11

  • Cykelstier prioriteres højt

  • Plads til udvikling

  •  Aktiv jordpolitik

Forligspartierne er enige om at sikre robusthed i kommunens økonomi. Besparelser er nødvendige for at give plads til fornyelse. Derfor har partierne angivet forventede sparekrav i de følgende år. Gennem analyser og dialog skal det afklares, hvor og hvordan besparelser skal opnås.

Det gælder særligt på skoleområdet, og fritidshjem/SFO-området, hvor der skal beskrives forskellige scenarier, som betyder øget samordning. Oplægget skal tage udgangspunkt i pædagogiske, organisatoriske og økonomiske forhold. Første udgave af oplægget skal behandles på byrådets visionsseminar i foråret 2008.

Læs: Budgetaftalen for 2008