Venstre som Allerøds mandagstræner
line.gif (862 bytes)

Den 1. december fik Allerød ny borgmester, da Erik Lund (K) blev valgt enstemmigt af byrådet. Erik Lund har klart signaleret, at han arbejder for at få hele byrådet på banen og tage aktiv del i det politiske arbejde i Allerød.

På den baggrund har den måde Venstre har ageret på i december måned været skuffende. Ikke fordi jeg forventede at K og V ville være enige i alt. F.eks. vil Det Konservative Folkeparti i Allerød have ændret den kommunale udligning, som koster Allerød 225 mio. i 2008, mens Venstre argumenterer for den. Her er vi bare ikke enige.

Nej, det skuffende er, at Venstre fortsætter med at agere ’mandagstræner’, dvs. reaktivt at forholde sig de udfordringer kommunen møder i stedet for at være proaktive. Et par eksempler herpå er dels ’angrebet’ på virksomhedsordningen, hvor man på byrådsmødet eftergav 1,2 mio. til Ravnsholtskolen og dels at Venstre hurtigt forsøgte at skyde visionen om et Superhospital i Høvelte ned.

Sepp Piontek har sagt om ’mandagstrænere’: ”Det er altid let at være mandagstræner. Men der er en enorm forskel på det, og så stå med ansvaret før kampene. Morten Olsen skal afgøre alting før kampen, mens mandagstræneren har resultatet at støtte sig til”.

Venstre afventer, at der sker noget (et underskud på en skole, en vision fra Borgmesteren) og så reageres der.

Jeg håber ikke de to eksempler er et udtryk for, hvordan Venstre vil agere fremadrettet.

Note: Bragt i Allerød Nyt december 2008